Rekrutacja

Wiek dziecka
12-18 miesięcy18-36 miesięcy

Informujemy, że korzystając z formularza wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych, przetwarzanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym również RODO.
Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie będzie możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Katarzyna Marczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AKUKU Dzienna Opieka nad dziećmi do lat 3 przy ul. Wojska Polskiego 2, e-mail: info@akukuzabki.pl.pl

Administrator będzie przetwarzać tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekażecie i będzie je wykorzystywać jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do końca okresu przedawnienia roszczeń, chyba, że wyrazicie Państwo chęć żeby były przechowywane także w celach przekazywania informacji handlowych (newsletter).

Podmiotami, którym dane zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy będą te, które będą współuczestniczyć w jej wykonywaniu. Podmiotami tym są operatorzy płatności oraz firmy kurierskie i pocztowe. Podmioty powyższe uzyskają dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy. Dane mogą być też ujawnione podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym, usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Uzyskane dane nie będą przekazane innym podmiotom.

Administrator danych gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator danych zapewnia bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych. AKUKU Dzienna Opieka nad dziećmi do lat 3 przy ul. Wojska Polskiego 2 stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

Zapoznałem się z Informacją o Przetwarzanych Danych Osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez AKUKU Dzienna Opieka nad dziećmi do lat 3 przy ul. Wojska Polskiego 2 dla potrzeb realizacji procesu zgłoszenia dziecka do placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). W przypadku braku zgody nie będę mógł dokonać zgłoszenia. Mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AKUKU Dzienna Opieka nad dziećmi do lat 3 przy ul. Wojska Polskiego 2 w celu okresowego otrzymywania AKUKU Dzienna Opieka nad dziećmi do lat 3 przy ul. Wojska Polskiego 2 informacji handlowych, w szczególności newslettera, na podany przeze mnie adres email. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż obsługujące wysyłkę newslettera oraz upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku zgody nie otrzymam newslettera, informacji o wydarzeniach i ofertach promocyjnych. Mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mam tez prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych, które mają postać elektroniczną oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Oświadczam, że przeczytałem i akceptuję REGULAMIN AKUKU