Angielski

Współpracujemy ze szkołą językową English Bay i w oparciu o ich program nauczamy naszych małych podopiecznych.

Codziennie organizujemy lekcje języka angielskiego, prowadzone w formie zabawy, w oparciu o plan przygotowany
przez wykwalifikowaną kadrę szkoły językowej English Bay.
Nauczamy wykorzystując obrazki, literki, słówka, gry planszowe, kalambury, które utrwalają i pomagają zapamiętywać
słownictwo oraz stymulują do tworzenia wypowiedzi ustnych.

Korzystamy też z pomocy multimedialnych, gier komputerowych ukierunkowanych na naukę języka, filmów i animacji.

Zajęcia odbywają się codziennie przez 15 minut.

 

Język angielski.Jeżyki 🦔

Opublikowany przez Akuku – opieka nad dziećmi Wtorek, 29 stycznia 2019

 

Język angielski.Sówki 🦉

Opublikowany przez Akuku – opieka nad dziećmi Wtorek, 29 stycznia 2019